S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

Povinnosti v podnikaní a ostatných nepodnikateľských činnostiach a kontroly ich dodržiavania

Povinnosti v podnikaní a ostatných nepodnikateľských činnostiach a kontroly ich dodržiavania
Cena:70 €

Cieľom školenia je poskytnúť kompletné informácie o povinnostiach podnikateľov ( SZČO i právnických osôb ) a ostatných nepodnikateľských subjektov, ktoré sú kontrolované orgánmi dohľadu. Ďalej informácie o pokutách, ktoré sú ukladané za porušenia rôznych povinností a za protiprávne konanie.  Tiež príklady najčastejších chýb a porušení zákonov a vyrubované pokuty.
 
Je určený nie len pre firmy a podnikateľov, ale aj pre nepodnikateľský sektor ( školy, úrady, inštitúcie ... ). Vhodný je pre ekonómov, účtovníkov, daňových poradcov, audítorov, manažérov ..... pre každého, kto potrebuje prehľad a vysvetlenie problematiky uvedených povinností.

 

 

Obsah školenia:

 

  • Povinnosti firiem a ostatných nepodnikateľských subjektov podľa súvisiacich zákonov
  • Pokuty za porušenie povinností a za protiprávne konanie
  • Určenie výšky rôznych pokút
  • Príklady porušenia zákonov a vyrubené pokuty z právoplatných rozhodnutí orgánov dohľadu
  • Orgány dohľadu a nimi vykonávané kontroly:

1. kontroly Slovenskou obchodnou inšpekciou
- Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007
- Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č.102/2014
- Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 178/1998
- Zákon o potravinách č. 152/1995
- Zákon o ochrane nefajčiarov č. 377/2004
- Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu č. 170/2018
- Zákon o reklame č. 147/2001
- Zákon o elektronických komunikáciách č. 452/2021
 
2. kontroly Národným inšpektorátom práce
- Zákon o inšpekcii práce č. 125/2006
- Zákonník práce č. 311/2001
- Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 124/2006
- Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007
- Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005
 
3. kontroly Úradom práce
- Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004
- Zákon o podpore v čase skrátenej práce č. 215/2021
 
4. kontroly Daňovým úradom
- Zákon o správe daní ( daňový poriadok ) č. 563/2009
- Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008
 
5. kontroly Sociálnou poisťovňou
- Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003
 
6. kontroly Živnostenským úradom
- Živnostenský zákon č. 455/1991
 
7. kontroly Úradom na ochranu osobných údajov
- Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018

 

Termíny a miesto : 

  • pripravujeme termíny
  • v prípade malého počtu prihlásených si vyhradzujeme právo termín zrušiť, tiež zmeniť miesto školenia

 

Cena :   70 Eur/ osoba          

  • v cene je zahrnutý seminár , písomné materiály, občerstvenie, obed - menu, poradenstvo
  • platba : v hotovosti na mieste

 

Prihlásenie : len telefonicky na čísle 0915 668 990 alebo 0948 032 379. Prihlášky e-mailom neprijímame a ani NEAKCEPTUJEME !

 

Lektor: Ing. Edita Svoreňová ( lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou, ekonomické a podnikateľské poradenstvo ..... )

 

Kalendár termínov

Žiadne školenia a semináre.
Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár

V prípade, že máte záujem dostávať náš newsletter, zadajte Vašu e-mailovú adresu.

Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať