S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík
Vzdelávacia činnosť

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávaciu činnosť vykonávame po celom Slovensku, pravidelne v 20 okresných a krajských mestách. Témy školení sú pripravované podľa aktuálne schválených zákonov a podľa požiadaviek klientov. Školenia sami organizujeme ale aj lektorsky zabezpečujeme pre iné vzdelávacie agentúry, štátnu správu ale aj rôzne firmy podľa požiadavky.
Účtovná kancelária

Účtovná kancelária

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovných závierok a daňových priznaní pre fyzické i právnické osoby, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, ekonomické, daňové a podnikateľské poradenstvo, zastupovanie klientov, kontakt s úradmi a poisťovňami. Poradenstvo a pomoc pri začatí podnikania alebo stagnovaní či pri problémoch v podnikaní.
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Organizovanie školení o ochrane osobných údajov a lektorská činnosť. Vypracovanie povinnej dokumentácie podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a Nariadenia EÚ ( GDPR ). Výkon činnosti zodpovednej osoby dodavateľským spôsobom.
Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť vykonávame po celom Slovensku na základe požiadaviek klientov - podnikateľských subjektov ( fyzických i právnických osôb). Ide o prevenciu subjektov pred pokutami za protiprávne konanie tým, že sa zisťuje splnenie povinností vyplývajúcich z rôznych zákonov, ktoré sú kontrolované orgánmi dohľadu.
Detský svet LIENOČKA

Detský svet LIENOČKA

Detský svet Lienočka ( materské a detské centrum )

O NÁS

 

ECON CONSULTING - S NAMI PODNIKÁTE BEZ STAROSTÍ : podnikateľské poradenstvo, vzdelávanie, organizovanie školení a seminárov, ekonomické služby, kontrolná činnosť, obchod, gastro.

 

Firma ECON CONSULTING vznikla 1.1.2005 po desiatich rokoch práce a nadobúdaní praktických skúseností v oblastí ekonomiky, obchodu a služieb.

 

Prvoradým cieľom pri začiatku podnikania bolo poskytnúť klientom kompletné služby zamerané hlavne na ekonomické a podnikateľské služby a poradenstvo. Práve kontakt s majiteľmi rôznych firiem a živnostníkmi a pomoc pri riešení ich problémov v oblasti podnikania  ma nasmeroval k  vzdelávacej činnosti. 

 

Rozvoj a úspech firmy  je založený nie len na kvalitnom produkte, ale tiež na ľuďoch, na ich vedomostiach, rozvoji osobnosti a maximálnom využití ich potenciálu. Preto je veľmi dôležité nezostať stáť na jednom mieste, neuspokojiť sa s dosiahnutými výsledkami, ale snažiť sa stále napredovať, k čomu nám dopomôže hlavne vzdelávanie.

 

Najväčší podiel aktivít firmy tvorí organizovanie rôznych školení a seminárov, lektorská činnosť, ktorú poskytujem i pre ďalšie vzdelávacie agentúry alebo priamo pre firmy, ktoré potrebujú preškoliť svojich zamestnancov . Školenia sa konajú v rámci celej SR. Neodmysliteľnou súčasťou je i bezplatné ekonomické či podnikateľské poradenstvo pre všetkých účastníkov školení alebo odberateľov písomných materiálov s komentárom.

 

Úspešné podnikanie znamená dosahovanie čo najväčšieho zisku pri čo najmenších nákladoch a rozširovanie činností,  preto je dôležité nájsť nové možnosti a spôsoby.

 

Činnosť firmy okrem vzdelávania tvorí tiež spracovanie účtovníctva a daní, ďalej stavebná činnosť, prevádzkovanie Detského sveta Lienočka, organizovanie výletov , činnosť zameraná na ochranu osobných údajov, tiež kontrolná činnosť. 

 

 

Ďakujem za návštevu našej webovej stránky a teším sa na spoluprácu.            

                                                                                                                     Ing. Edita Svoreňová

 

Majiteľ firmy a lektor : Ing. Edita Svoreňová

- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu (ekonomika a financie)

- Univerzita J.A. Komenského Praha (právo v podnikaní)

- členka Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

- jedna zo zakladateľov a člen neziskovej organizácie ,, Otvorená náruč,,

- ekonómka (spracovanie účtovníctva, daní ......)

- lektor v oblasti ekonomického a podnikateľského poradenstva

- lektor v oblasti reklamácií

- lektor v oblasti pracovno-právnych vzťahov

- lektor v oblasti ochrany osobných údajov

- lektor v oblasti manažmentu a marketingu, a ďalších oblastí

- lektor ochranných prvkov bankoviek (licencia NBS)

 

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár

V prípade, že máte záujem dostávať náš newsletter, zadajte Vašu e-mailovú adresu.

Najbližšie termíny školení
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať