S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík
Vzdelávacia činnosť

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávaciu činnosť vykonávame po celom Slovensku, pravidelne v 20 okresných a krajských mestách. Témy školení sú pripravované podľa aktuálne schválených zákonov a podľa požiadaviek klientov. Školenia sami organizujeme ale aj lektorsky zabezpečujeme pre iné vzdelávacie agentúry, štátnu správu ale aj rôzne firmy podľa požiadavky.
Účtovná kancelária

Účtovná kancelária

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovných závierok a daňových priznaní pre fyzické i právnické osoby, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, ekonomické, daňové a podnikateľské poradenstvo, zastupovanie klientov, kontakt s úradmi a poisťovňami. Poradenstvo a pomoc pri začatí podnikania alebo stagnovaní či pri problémoch v podnikaní.
Víkendové pobyty

Víkendové pobyty

Víkendové relaxačno-športové pobyty v krásnom prostredí v komfortnom ubytovaní, s výborným jedlom, wellnessom, zábavou a športom a s úžasným trénerom.
GDPR Software GO

GDPR Software GO

Zabezpečuje plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov každého prevádzkovateľa v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, Nariadením EÚ 679/2016 ( GDPR ) a príslušnými metodikami dozorného orgánu. Vedie všetky potrebné evidencie, dokumentáciu, komunikáciu s Úradom na OOÚ a s dotknutými osobami.
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Organizovanie školení o ochrane osobných údajov a lektorská činnosť. Vypracovanie povinnej dokumentácie podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a Nariadenia EÚ ( GDPR ). Výkon činnosti zodpovednej osoby dodavateľským spôsobom.
Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť vykonávame po celom Slovensku na základe požiadaviek klientov - podnikateľských subjektov ( fyzických i právnických osôb). Ide o prevenciu subjektov pred pokutami za protiprávne konanie tým, že sa zisťuje splnenie povinností vyplývajúcich z rôznych zákonov, ktoré sú kontrolované orgánmi dohľadu.

O NÁS

 

ECON CONSULTING - S NAMI PODNIKÁTE BEZ STAROSTÍ : podnikateľské poradenstvo, vzdelávanie, organizovanie školení a seminárov, ekonomické služby, kontrolná činnosť, obchod, ochrana pred falzifikátmi.

 

Firma ECON CONSULTING vznikla 1.1.2005 po desiatich rokoch práce a nadobúdaní praktických skúseností v oblastí ekonomiky, obchodu a služieb.

 

Prvoradým cieľom pri začiatku podnikania bolo poskytnúť klientom kompletné služby zamerané hlavne na ekonomické a podnikateľské služby a poradenstvo. Práve kontakt s majiteľmi rôznych firiem a živnostníkmi a pomoc pri riešení ich problémov v oblasti podnikania  ma nasmeroval k  vzdelávacej činnosti. 

 

Rozvoj a úspech firmy  je založený nie len na kvalitnom produkte, ale tiež na ľuďoch, na ich vedomostiach, rozvoji osobnosti a maximálnom využití ich potenciálu. Preto je veľmi dôležité nezostať stáť na jednom mieste, neuspokojiť sa s dosiahnutými výsledkami, ale snažiť sa stále napredovať, k čomu nám dopomôže hlavne vzdelávanie.

 

Najväčší podiel aktivít firmy tvorí organizovanie rôznych školení a seminárov, lektorská činnosť, ktorú poskytujem i pre ďalšie vzdelávacie agentúry alebo priamo pre firmy, ktoré potrebujú preškoliť svojich zamestnancov . Školenia sa konajú v rámci celej SR. Neodmysliteľnou súčasťou je i bezplatné ekonomické či podnikateľské poradenstvo pre všetkých účastníkov školení alebo odberateľov videoškolení.

 

Úspešné podnikanie znamená dosahovanie čo najväčšieho zisku pri čo najmenších nákladoch a rozširovanie činností,  preto je dôležité nájsť nové možnosti a spôsoby.

 

Činnosť firmy okrem vzdelávania tvorí spracovanie účtovníctva a daní - naša účtovná kancelária sa nachádza v hoteli Atóm v Piešťanoch, ďalej stavebná činnosť, organizovanie víkendových pobytov ( rekreačno-tréningových ), činnosť zameraná na ochranu osobných údajov, tiež kontrolná činnosť. 

 

 

Ďakujem za návštevu našej webovej stránky a teším sa na spoluprácu.            

                                                                                                                     Ing. Edita Svoreňová

 

Majiteľ firmy a lektor : Ing. Edita Svoreňová

- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu (ekonomika a financie)

- Univerzita J.A. Komenského Praha (právo v podnikaní)

- členka Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

- jedna zo zakladateľov a člen neziskovej organizácie ,, Otvorená náruč,,

- ekonómka (spracovanie účtovníctva, daní ......)

- lektor v oblasti ekonomického a podnikateľského poradenstva

- lektor v oblasti reklamácií

- lektor v oblasti pracovno-právnych vzťahov

- lektor v oblasti ochrany osobných údajov

- lektor v oblasti manažmentu a marketingu, a ďalších oblastí

- lektor ochranných prvkov bankoviek (licencia NBS)

 

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať