S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

Postrehy zo skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov

Postrehy zo skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov

Ten, kto sa už zúčastnil u mňa školenia na ochranu osobných údajov vie, že som chcela absolvovať skúšku čo najskôr. Preto akonáhle boli vyhlásené termíny na úrade som sa prihlásila hneď na prvý a to 18.7. ráno na 9.30 hod. Na úrade som bola už 9.10 hod., hneď som sa informovala o možnosti nami organizovať skúšky mimo Bratislavy. Odporučili mi podať si žiadosť. Takže uvidíme, či sa to podarí. Lež som čakala na začiatok skúšky, videla som ako zopár mladých ľudí čaká na výsledok prvého kola pohovorov. Tiež robili písomné testy, následne ústne pohovory. Takže na úrad pribúda nových pracovníkov.

 

O 9.20 nás zavolali do zasadacej miestnosti pre 10 ľudí. Na skúšku nás prišlo 5, čo ma prekvapilo, čakala som viac ľudí. Najkôr overenie totožnosti. Potom nám rozdali testy, začali sme 9.25 hod., lektorka nám oznámila, že máme 30 minút, takže do 9.55 hod.

 

Po prečítaní prvých otázok a k nim odpovedí prvé čo som si povedala bolo : ,, Tak toto nemá šancu väčšina ľudí urobiť. ,, .  Keď som si spomenula na školenia a na to, ako ľudia odchádzali s hlavami ako melón, s tým obrovským množstvom informácii, ktoré museli prijať a spracovať, nebolo mi veru do smiechu. Ak sa niekto spoľahne len na to, čo si zapamätal, skúšku nemá šancu urobiť. Zákon sa treba riadne nabifliť a k tomu ešte ďalšie štyri zákony, konkrétne určité články a paragrafy Ústavy SR, Občianskeho zákonníka, Zákonníka práce a Trestného zákona.

 

V mojom teste bolo 19 otázok zo Zákona o ochrane osobných údajov a jedna otázka z Občianskeho zákonníka. Pretože mám okrem vysokoškolského vzdelania ekonomického aj úspešne absolvované prvé štátnice na právnickej univerzite, som zvyknutá na právne skúšky. Vedela som, že si treba dávať pozor na každé jedno slovíčko, hlavne na znenie otázok. Upozorňujem, že niektoré otázky sú negované. Takže napr. v otázke nie je čo sa ,,môže,, ale čo sa ,,nemôže,, . Niektoré odpovede k otázkam vyzerajú ako keby boli všetky tri správne. Správna je vždy len jedna odpoveď. Niektoré z takýchto troch možností odpovedí totiž nie sú úplné, vlastne princím je hľadať najsprávnejšiu odpoveď. Ak si už nebudete vedieť poradiť, choďte na hľadanie správnej odpovede vylučovacou metódou. Naozaj veľmi pomôže logické myslenie. Predstaviť si tie odpovede v praxi, čo by to vlastne znamenalo. Na školení sme prebrali celý zákon v praxi na konkrétnych príkladoch, myslím, že s aplikáciou do praxe a predstava čo to v praxi všetko znamená by pre účastníkov školení nemal byť žiadny problém.

 

O 9.40 hod. sme boli už všetci vonku zo zasadačky, test sme urobili za pár minút. Stihla som si ho ešte niekoľko krát aj skontrolovať. Tak zážitok som mala na celý deň, dosť dlho som predýchavala náročnosť testu a myslela na svojich klientov - účastníkov školení. O deväť dní mi prišlo potvrdenie o absolvovaní skúšky - samozrejme úspešne. Keď som otvorila obálku, zažila som ďalšie prekvapenie. Mám totiž stále pred očami prvú vyhlášku o absolvovaní skúšky, kde v prílohe bol vzor tohoto potvrdenia. Pekné ,, vysvedčenie,, so štátnym znakom. Lenže vyhláška bola schválená a vydaná úradom úplne v inom znení, v prílohe žiadny vzor potvrdenia nie je. Takže potvrdenie je list papiera A4 s hlavičkou úradu, menom a dátumom narodenia absolventa skúšky, čislom potvrdenia ( moje je 13/2013 ) a podpisom predsedu úradu a pečiatkou úradu. ( Na mojom potvrdení táto pečiatka chýbala, čo sa stalo asi nedopatrením na úrade, táto mi bude doplnená na dané potvrdenie ).

 

Ak sa chcete psychicky pripraviť na skúšku, na to čo vás čaká, môžete si na stránke úradu ( www.uoou.sk ) vyskúšať urobiť UKÁŽKOVÝ TEST. Hneď sa dá aj vyhodnotiť. Ak máte prístup na mojej webstránke do menu NA STIAHNUTIE nájdete tam správne odpovede k tomuto testu. Test dokonca na školeniach spoločne vypracovávame.

 

Želám vám veľa šťastia pri absolvovaní skúšky na úrade a držím palce nech sa to každému podarí.   

 

Ing. Edita Svoreňová

 

 

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať